Underhållsstöd

Syftet med underhållsstödet är att alla barn, i samband med föräldrarnas separation, skall garanteras ett minimiunderhåll.

Ansökan görs via Folkpensionsanstalten (FPA). För mer information se deras hemsida!

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax