Ekonomiskt stöd

Prövningsbara ekonomiska stöd finns till för att garantera människors ekonomiska grundtrygghet i utsatta lägen.

Utkomststöd

Det yttersta ekonomiska stödet är utkomststödet vars syfte är att garantera en minimi-inkomstnivå i lägen där man inte uppnår tillräcklig försörjning genom arbete eller genom befintliga socialförsäkringssystem.

Mer information hittar du här.

Underhållsstöd

Syftet med underhållsstödet är att alla barn, i samband med föräldrarnas separation, skall garanteras ett minimiunderhåll.

Mer information hittar du här.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax