Familjerådgivning

Lemland har avtal med Folkhälsan r.f. för köp av familjeterapitjänster. 

Om man på grund av en livs- eller familjekris blir i behov av familjeterapi kan man vända sig direkt till Folkhälsans familjerådgivning. Tel 018-16 459, 17436, 17437

Besöksadress:
Folkhälsans hus
Styrmansgatan 10 (ingång från gården)

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax