Handikappunderstöd

Personlig hjälpare

En gravt handikappad person har rätt till personlig hjälpare för att kunna klara sig i hemmet. En personlig hjälpare kan hjälpa till med de vardagliga sysslorna i hemmet, uträttande av ärenden och vid studier, arbete och fritidsaktiviteter. Personliga hjälparen fungerar som den handikappades högra hand. Arbetsgivare är den handikappade personen emedan lön ersätts av kommunen.

Ansökan jämte läkarintyg sänds till socialnämnden. Adress se nedan.

Färdtjänst

Färdtjänst beviljas gravt handikappad för studie- och arbetsresor enligt det verkliga behovet och därutöver minst 18 enkelresor per månad för andra resor som hör till det dagliga livet. 

Ansökan (se under bilagor) jämte läkarintyg sänds till socialnämnden. Adress se nedan.

Ekonomiska understöd

Gravt handikappad kan söka ekonomiskt bidrag för anskaffning av redskap, maskiner och anordningar i hemmet. Handikappbidrag kan även ges för ändringsarbeten i hemmet.
Ansökan jämte läkarintyg och andra erforderliga intyg sänds till socialnämnden i Lemlands kommun. 

Ansökan skickas till:

Lemlands kommun
Socialnämnden
Kommunrundan 7
22610 Lemland

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax