Missbrukarvård

Lemlands kommun anlitar Beroendemottagningen i Mariehamn för missbrukarvårdstjänster inom öppenvården.

Mottagningen erbjuder medicinsk behandling samt stöd och hjälp till personer med missbruksproblem samt deras anhöriga.

Remiss för vård vid behandlingshem erhålls från Beroendemottagningen i Mariehamn eller från socialkansliet i Lemland.

För att få inleda vård vid behandlingshem förutsätts att man är nykter.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax