Missbrukarvård inom Lemlands kommun

Lemlands kommun anlitar A-centret i Mariehamn för missbrukarvårdstjänster inom öppenvården. A-centret erbjuder medicinsk behandling samt stöd och hjälp till personer med missbruksproblem samt deras anhöriga.

Missbrukarvården på Åland 

A-kliniken, Mariehamns Stad, Alkohol- och drogmottagning 
Tfn: +358 (0)18 531 720

Övrig vård

Remiss för vård vid behandlingshem erhålls från A-kliniken i Mariehamn eller från socialkansliet i Lemland. För att få inleda vård vid behandlingshem förutsätts att man är nykter.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax