Moderskapsunderstöd

Som blivande eller nybliven mamma har du rätt till moderskaps- understöd. Det är i praktiken en så kallad moderskapslåda. Lådan är fylld med babykläder och en mängd andra saker du kan behöva. 

Här kan du se vad som finns i lådan!

Som alternativ kan du välja att få stödet i pengar. På Åland innebär det 224 euro.

För att få stödet skall du ha varit gravid minst 154 dagar. Intyg över det får du från mödrarådgivningen. Moderskapsunderstödet fås efter att intyget lämnats till kommunkansliet.

 

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax