Service för utvecklingshämmade

Familjer med utvecklingshämmade barn har möjlighet till särskilt stöd och avlastning. Vanliga stödåtgärder som kan komma ifråga för familjen och barnet är närståendevård, stödperson, personliga hjälpare, lägervistelse, boende vid korttidshem samt permanent boende vid omsorgshem fr.o.m 16 års ålder.

På Åland bedrivs en stor del av den sociala servicen för utvecklingshämmade av Kommunernas socialtjänst som är ett gemensamt kommunalförbund för de åländska kommunerna.

Kommunernas socialtjänst tillhandahåller följande omsorgsservice för utvecklingshämmade:

  • fritidshemsvård vid specialfritidshemmet Orion
  • avlastningsboende vid korttidshem
  • boendevård vid omsorgsboendeenheter
  • daglig verksamhet

Anhållan om service från Kommunernas socialtjänst riktas till socialnämnden i Lemland.

Utöver Kommunernas socialtjänst finns också möjlighet till stöd från De Utvecklingsstördas Väl (DUV) som är en intresseförening för familjer med utvecklingshämmade barn. DUV ordnar bl.a lägerverksamhet för utvecklingshämmade under sommarmånaderna.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax