Upphandling

Nedan följer aktuella upphandlingar:

Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland begär in anbud på följande:

Ramavtal, gatusopning Lemland/Lumparland
Ramavtalet skall gälla för sopning av kommunala-, GC- och byggnadsplanevägar samt parkeringar under våren åren 2019-2022.

Ramavtal, slamtömning Lemland/Lumparland
Ramavtalet skall gälla för tömning av avloppsledningar, pumpstationer, fettavskiljare samt dagvatten och dränering under åren 2019-2022.

Fönsterbyten på daghemmet Gullvivan (Lemland)
Entreprenaden innefattar byte av 29 fönster i fastigheten.
Arbeten får inledas 1.5.2019 och skall vara slutförda 13.9.2019.

Ny belysning, motionsbanan i Lumparland
Entreprenaden innefattar nedtagning av befintlig luftledning med armaturer, dragning av ny luftledning (1,46 km) samt montage av nya armaturer (38 st) på befintliga trästolpar.
Arbeten får inledas 1.4.2019 och skall vara slutförda 1.9.2019.

Ytrenovering av klassrum, Lemlands skola
Entreprenaden innefattar ytrenovering av två klassrum i Lemlands skola. Arbeten som skall göras är exempelvis ommålning, byte av golvmatta, förnyande av elinstallationer, byte av griffeltavla, montage av pendlat undertak av plocktyp samt viss asbestsanering.
Arbeten får inledas 10.6.2019 och skall vara slutförda 14.8.2019.

Inredande av klassrum, Lemlands skola
Entreprenaden innefattar inredande av ett klassrum med övningskök nere i skolans källare. Arbeten som skall göras är exempelvis uppbilning av golv för nya avlopp, ny el samt nytt tappvatten, byte av fönster, ommålning, montering av ventilerat golv, ny golvmatta, förnyande av elinstallationer, samt montage av köks- och förrådsinredningar.
Arbeten får inledas 6.5.2019 och skall vara slutförda 14.8.2019.

För anbudshandlingar och tilläggsinformation
kontakta tekniska kansliet tel 349 430 eller per
e-post: margareta.nordblom@lemland.ax

Tekniska nämnden

 

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax