Upphandling

Nedan följer aktuella upphandlingar:

Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland begär in anbud på följande:

2 st solcellsanläggningar

Projektet innefattar framtagande av solcellsanläggningar för Sveagården samt Kommunkansliet.
Arbeten får inledas 1.7.2019 och skall vara slutförda 31.12.2019.
Anbud emottages för vardera anläggning skilt.
Anbud lämnas i slutet kuvert senast onsdag 26.6.2019 kl. 15.00.

Grundförbättring av Södra Söderbyvägen

Projektet innefattar grundförbättring av del av Södra Söderbyvägen, cirka 1 300 meter samt ytbeläggning.
Arbeten får inledas 10.7.2019 och skall vara slutförda 25.10.2019.
Anbud lämnas i slutet kuvert senast onsdag 26.6.2019 kl. 15.00.

För anbudshandlingar och tilläggsinformation
kontakta tekniska kansliet tel 349 430 eller per
e-post: margareta.nordblom@lemland.ax

 

 

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax