Upphandling

Nedan följer aktuella upphandlingar:

Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland begär in anbud på följande:

Lelöks lagerbyggnad säljes för borttransport

Lelöks lagerbyggnad i Lemland, Söderby säljes för borttransport.
Anbud skall innefatta byggnaden inklusive lösöre.
Byggnaden skall gärna vara borttransporterad innan den 30.6.2019, men allra senast fredag 16/8, annars rivs den på anbudsgivarens bekostnad.

Anbud skall inlämnas senast onsdag 24/4 kl. 15.00.
Anbud kan lämnas i kuvert till Kommunkansliet, Kommunrundan 7, 22610 Lemland, eller per e-post till margareta.nordblom@lemland.ax

Ni hittar till fastigheten genom att svänga in på Flakavägen (vid brandstationen) och ta första vägen vänster (Lelöksgränd), sen ligger byggnaden på vänster sida. Se bild nedan.

För visning, kontakta Niklas Eriksson på 04575244335.
Visning sker vardagar 08-16 med start onsdag 10/4.

Tekniska nämnden

 

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax