Under våren kommer landskapsregeringen att besöka varje kommun för att diskutera kommunstrukturreformen på öppna diskussionstillfällen.