Ansökan om barnomsorg kan lämnas in när som helst under året, men för att underlätta planeringen och fördelningen av platser för hösten 2017, är det bra om vi får in er ansökan senast 28 februari.