Kommungården är stängd tisdag - fredag den 27 - 30 december 2016.