Nyheter

Kallelse: Byggnads och miljönämnden 21.11.2017

Läs mer om Kallelse: Byggnads och miljönämnden 21.11.2017

Kallelse: Socialnämnden 23.11.2017

Läs mer om Kallelse: Socialnämnden 23.11.2017

Kallelse: Kommunstyrelsen 20.11.2017

Läs mer om Kallelse: Kommunstyrelsen 20.11.2017

UPPHANDLING

Avfallshämtning från återvinningsstationer 1.1.2018 - 31.12.2018 Här finner du frågor och svar och nytt uppdaterat förfrågningsunderlag
Läs mer om UPPHANDLING

Kallelse: Tekniska nämnden 9.11.2017

Läs mer om Kallelse: Tekniska nämnden 9.11.2017

Fototävling "Mitt Lemland"'

Med anledning av Joel Petterssons 125-års jubileum utlyser Kultur- och fritidsnämnden en fototävling med temat "Mitt Lemland". Läs mer i bilagan ovan!
Läs mer om Fototävling "Mitt Lemland"'

Lemlandsnytt november 2017

Här kan du hitta det senaste numret av Lemlandsnytt.
Läs mer om Lemlandsnytt november 2017

Kallelse: Kommunstyrelsen 30.10.2017

Läs mer om Kallelse: Kommunstyrelsen 30.10.2017

Kallelse: Kultur- och fritidsnämnden 1.11.2017

Läs mer om Kallelse: Kultur- och fritidsnämnden 1.11.2017

Kungörelse: Förslag till detaljplan för Norråkerområdet

Ett förslag till detaljplan för Norråkerområdet omfattande fastigheter, vattenområden samt Norråkersvägen i Järsö by i Lemlands kommun finns framlagt till påseende i kommunkansliet i Lemland, Kommungården, Kommunrundan 7, 22610 Lemland u
Läs mer om Kungörelse: Förslag till detaljplan för Norråkerområdet

Sidor

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax