Bild från Lemströms kanal
Publicerad: 22 mars 2024

Lär dig mer om Östersjön

Kassen som innehåller den utrustning som behövs finns att låna på Lemlands bibliotek.

Mer information om Uppdrag Vatten finns att läsa i bilagan.

Bilagor