Bibliotek, kultur & fritid

Bibliotekets verksamhet består främst i att betjäna kommunens invånare med fräsch och aktuell litteratur.

Biblioteket fungerar även som skolbibliotek där eleverna uppmuntras till att läsa. Kommunens daghem besöker regelbundet biblioteket, eller så besöker bibliotekssekreteraren daghemmet, för sagostunder. Kommunens bibliotek finns i Söderby i samma byggnad som skolan.

Kultur

Den kommunala kulturverksamheten utgår ifrån biblioteket i Söderby. Där arrangeras olika utställningar. Dessutom görs specialinriktade insatser mot målgrupperna barn, ungdomar och äldre. Också den lokala kulturhistorien lyfts fram.

Fritid

Fritidskansliets uppgift är att se till så det finns meningsfull fritidssysselsättning till buds för kommuninvånarna, med speciellt fokus på barn och ungdomar. Kansliet finns på fritidsgården iUNGo, Valborgsvägen 4 och där jobbar barn- och ungdomsledaren.

Kontakt

Snezhana Tsonouli
Bibliotekssekreterare
Simon Rosenberg
Fritidsledare

Rekommenderat