Bibliotek, kultur & fritid

Fritidskansliet finns på fritidsgården iUNGo, Valborgsvägen 4. Kommunens bibliotek finns i Söderby i samma byggnad som skolan.

Fritid

Fritidskansliets uppgift är att se till så det finns meningsfull fritidssysselsättning till buds för kommuninvånarna, med speciellt fokus på barn och ungdomar. På fritidskansliet jobbar fritidsledaren och barn- och ungdomsledaren.

Bibliotek

Bibliotekets verksamhet består främst i att betjäna kommunens invånare med fräsch och aktuell litteratur. Biblioteket fungerar även som skolbibliotek där eleverna uppmuntras till att läsa. Kommunens daghem besöker regelbundet biblioteket, eller så besöker bibliotekssekreteraren daghemmet, för sagostunder.

Kultur

Den kommunala kulturverksamheten utgår ifrån biblioteket i Söderby. Där arrangeras olika utställningar. Dessutom görs specialinriktade insatser mot målgrupperna barn, ungdomar och äldre. Också den lokala kulturhistorien lyfts fram.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax