Båtplatser

Kommunen hyr ut åtta båtplatser vid Västeränga båthamn och två vid Norråker hamn, Järsö. Tekniska kansliet ger närmare information.

För sjösättning av båtar finns kommunens sjösättningsramper vid Norrby brygga eller i Södra Söderby.

Kontakt

Cecilia Häggblom Glandberger
Administratör (tfntid 9-11.30)
Niklas Eriksson
Kommuntekniker (tfntid 9-11.30)

Rekommenderat