Kommunens regelverk

Stadgor

Byggnadsordning (Godkänd av fullmäktige 23.10.2013)
Stadga för donationsfonden för äldreomsorgen i Lemland (Godkänd av fullmäktige 26.10.2010)
Arvodesstadga (Godkänd av fullmäktige 27.9.2023)
Förvaltningsstadga (Godkänd av fullmäktige 27.01.2021)
Utbildningsstadga (Godkänd av fullmäktige 27.01.2021)
Stipendiefond folkskolväsendet (Godkänd av fullmäktige 19.10.2016)
Arvode för IT-utrustning (Godkänd av kommunfullmäktige 30.10.2023)

Instruktioner

Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland (Godkänd av fullmäktige 06.04.2011)
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland (Godkänd av fullmäktige 02.09.2015)
Äldreomsorgsnämnden (Godkänd av fullmäktige 02.12.2020)
Äldrerådet i Lemland och Lumparland (Godkänd av kommunstyrelsen 09.11.2020)
Ungdomsrådet i Lemland (Godkänd av kommunstyrelsen 28.11.2022)

Program

Barn- och ungdomspolitiskt program (Godkänt av fullmäktige 23.11.2011)
Näringspolitiskt program (Godkänt av kommunstyrelsen 7.4.2015)
Trafiksäkerhetsplan (Godkänd av fullmäktige 2.11.2011)
Renhållningsplan (Godkänd av fullmäktige 13.1.2016 samt Ål landskapsreg 25.1.2016)
Program för främjande av integration (Godkänd av fullmäktige 7.9.2016)
Trafiksäkerhetsplan Lelöksgränd (Godkänd av fullmäktige 24.04.2019)
Personalpolitiskt program (Godkänt av kommunstyrelsen 27.2.2023)
Äldreomsorgsplan (Godkänd av fullmäktige 18.09.2019)
Gemensam arbetsplan för barnomsorgen i Lemland (Godkänd av fullmäktige 14.11.2018)
Jämställdhets- och likabehandlingsplan (Godkänd av kommunstyrelsen 10.05.2021)
Verksamhetsprogram för arbetarskyddet 2022-2025 (Godkänd av kommunstyrelsen 07.03.2022)
Verksamhetsprogram för biblioteks- och kulturverksamheten (Godkänd av kommunstyrelsen 09.05.2022)

Övriga principer

Upphandlingsanvisningar (Godkänd av kommunstyrelsen 16.02.2016)
Dataskyddspolicy (Godkänd av kommunstyrelsen 20.08.2018)
Utgivning av kommunens informationsblad (Godkänd av kommunstyrelsen 19.12.2022)
Lönepolicy (Godkänd av kommunstyrelsen 20.3.2023)
Ersättning för bruk av privata fordon och redskap (Godkänd av kommunstyrelsen 29.04.2019)
Stöd för närståendevård (Godkänd av äldreomsorgsnämnden 27.04.2021)
Utdelning av stipendier för studier på högskolenivå (Godkänd av fullmäktige 21.10.2020)
Telefonpolicy (Godkänd av kommunstyrelsen 23.08.2021)
Vaccinationspolicy för personal inom äldreomsorgen (Godkänd av kommunstyrelsen 28.03.2022)
Principer för bidrag till föreningar (Godkända av kommunstyrelsen 6.2.2023)

Kontakt

Julia Lindfors
Kommundirektör

Rekommenderat