Bygga & bo

Tomter och bostäder

Järsö-Nåtöområdet hör funktionellt till Mariehamn och trycket på bebyggelse är stort. Information om lediga tomter och bostäder i kommunen finns på egen flik. Under fliken Bygga och bo finns information både för dig som redan är bosatt i Lemland och för dig som funderar på att flytta hit.

Byggnads- och miljönämnden

Byggnads- och miljöinspektören är föredragande tjänsteman i Byggnads- och miljönämnden. På byggnadskontoret får du hjälp med till exempel att söka byggnadslov.

Tekniska nämnden

Tekniska chefen är föredragande tjänsteman i Tekniska nämnden. Tekniska kansliet kan svara på frågor om t ex vägar, vatten- och avloppsledningar samt kommunens fastigheter.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax