Bygga & bo

Hus i Lemland

Bo i Lemland!

Här finns information både för dig som redan är bosatt i Lemland och för dig som funderar på att flytta hit. På byggnadskontoret får du hjälp med att söka byggnadslov och tekniska kansliet svarar på frågor om vägar, vatten- och avloppsledningar samt kommunens fastigheter.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax