Friluftsområden

Lemlandsleden

Kommunens vandringsled - Lemlandsleden - är ca 25 km lång och sträcker sig från Lemströms kanal till Lumparsund. Leden passerar Lemböte, Knutsboda, Söderby, Kyrkan, Norrby, Bistorp och Granboda. Längs med leden finns 11 informationstavlor som berättar om platserna man passerar. Leden är väl utmärkt i terrängen med vitmålade band runt trädstammar, elstolpar, eller med särskilt uppsatta stolpar målade med vitt i toppen. På någon plats finns även vita markeringar på stenar och berg. 

Karta finns till försäljning på kommunkansliet, Lemlands bibliotek eller Visit Ålands kontor i Mariehamn. En PDF-version finns under bilagor. Har du frågor om ledens skick? Kontakta tekniska chefen.

Söderby Kopnäs + holmar (Lemlands kommun)

Delvis upphöjt strandområde mot sydväst med 120 meter lång strand. Söder om Kopnäsudden ligger kommunens holmar Getskärs grund, Getskärs kobben, Skötgrundet och Vedgrundet.

Västeränga öjen samt Risholmen och Risholmsgrundet (Lemlands kommun)

Cirka 200 meter lång strandremsa med berg och skyddade bergsskrevor. Uppröjda stigar längs stranden. I vattnet är stranden stenig och brant.
Risholmen och Risgrundet i sydväst har tät vegetation.

Västeränga näs (Lemlands kommun)

Gamla betes- och lövängar, uppröjda och i ståndsatta enkom för utflyktsändamål. Området är kraftigt kuperat och mycket vackert med bland annat mäktiga uråldriga ekar och stor blomsterprakt. Efter sommaren betas området av får för att hindra igenväxning.

Lemböte kapell med fornminnen och naturpark (Landskapet Åland)

Det gamla sjöfararkapellet från 1100-talet är väl värt en utflykt. I omgivningen finns ett flertal spännande fornminnen och ner mot Kapellviken den mäktiga granparken.

Hellestorp badstrand (Lemlands kommun)

Strand med omklädningsbyggnad.

Klockarholmen (Lemlands kommun)

Trevlig udde med fina stränder och omklädningsbyggnad.

Herröskatan naturskyddsområde (Landskapet Åland)

Ett ljuvligt utflyktsmål. På området finns promenadvägar, rastplatser med bord och bänkar, fågeltorn samt intressanta ruiner efter befästningar från de två världskrigen. Floran och faunan är artrik. Möjlighet till bad både på uddens östra och västra sida. Vänligen läs ordningsreglerna som finns på områdets infotavla. Kartan finns tillgänglig under bilagor till höger!

Kasberget utsiktsplats (Privatägt)

Uppmärkt stig till bergets högsta punkt går både från Hellestorpssidan och från södra Söderbyvägen. Storslagen utsikt från det nästan 60 meter höga berget.

Jungfruskär naturskyddsområde (Landskapet Åland)

Ålands, ja hela Finlands förnämsta idegransbestånd.

Nåtö naturskyddsområde med naturstig (Landskapet Åland)

Välskötta lövängar med uppmärkt naturstig. Här blommar Ålands landskapsblomma i stor mängd och floran är mycket artrik. Kartan finns tillgänglig under bilagor till höger!

Lemströms kanal

Intressant och vackert utflyktsmål under sommaren då båttrafiken är livlig.

* Respektive ägare inom parentes. Ålands Miljö- och hälsoskyddsmyndighet kontrollerar badvattnet på badstränderna på Åland.

Rekommenderat