Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden handhar frågor som rör grundskolan i Lemland, undervisningstjänster köpta av annan kommun, Södra Ålands utbildningsdistrikt och specialskolor. Nämndens huvudsakliga uppgift är att tillse att målen för grundskolan förverkligas. 

Föredragande tjänsteman för nämnden är utbildningschef Mathias Eriksson och kommunstyrelsens representant är Carina Andersson.

Ledamöter

Pia Söderlund, ordförande
Thomas Snällström, personlig ersättare

Maria Björke, vice ordförande
Maria Grönroos, personlig ersättare

Susanne Olofsson
Johanna Häggblom, personlig ersättare

Daniel Palmroos
Jonas Wilhelms, personlig ersättare

Tobias Styrström
Johanna Borgström, personlig ersättare

Sven-Michael Sjöberg
Ulf Weman, personlig ersättare

Kontakt

Mathias Eriksson
Utbildningschef