Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden handhar frågor som rör grundskolan i Lemland, undervisningstjänster köpta av annan kommun, Södra Ålands utbildningsdistrikt och specialskolor. Nämndens huvudsakliga uppgift är att tillse att målen för grundskolan förverkligas. 

Föredragande tjänsteman för nämnden är utbildningschef Mathias Eriksson och kommunstyrelsens representant är Patrik Eriksson.

Ledamöter

Annika Humell, ordförande
Thomas Snällström, personlig ersättare

Tobias Styrström, vice ordförande
Johanna Borgström, personlig ersättare

Simon Rosenberg
Janni Altin Wilhelms, personlig ersättare

Catharina Smiderstedt
Jessica Engblom, personlig ersättare

Sven-Michael Sjöberg
Christoffer Sundman, personlig ersättare

Kontakt

Mathias Eriksson
Utbildningschef

Rekommenderat