Om kommunen

Lemland i siffror

Areal land: 111,6 km2

Areal hav: 850,7 km2

Areal insjöar: 0,7 km2

Antal invånare per 31.12.2022: 2 131 personer

Vad är en kommun?

Kommunerna har enligt lag ansvar för:

  • barnomsorg
  • grundskolan
  • äldreomsorg
  • plan- och byggfrågor
  • renhållning
  • vatten och avlopp
  • räddningstjänsten
  • kultur och bibliotek

Läs mer på Ålands kommunförbunds hemsida!

Kontakt

Julia Lindfors
Kommundirektör

Rekommenderat