Fiske

Fiskekortsområden i Lemland

Reglerna kring fiskekort handhas av Ålands landskapsregering. För att få reda på var man skall ha fiskekort och var de kan köpas, vänligen se Visit Ålands hemsida.

Kontaktpersoner för försäljning av fiskekort till privata områden i Lemland:

Västeränga

Fiskekort säljes av:

Roger Grandell, tfn: + 358 (0) 400 828 389

Christer Halling, tfn: +358 (0) 457 5671 494

Vessingsboda

Fiskekort säljes av:

Birger Holmström, tfn: +358 (0)18 35313

Sigvard Sandberg, tfn: +358 (0)18 35301

John Wikblom, tfn: +358 (0) 457 5244 508

Flaka

Fiskekort säljes till bybor och stuggäster av:

Agneta Leandersson, tfn: +358 (0)18 35309 eller av Jan H Lundberg tfn: +358 (0)18 35402 m.fl.

Här kan du köpa fiskekort online

Rekommenderat