Vatten

Kommunalt vatten

Kommunalt vattenledningsnät finns i stort sett i hela kommunen. Kommunens vatten produceras av Ålands vatten Ab.

Om ditt hus ska anslutas till kommunalt vatten skall du ansöka om detta hos kommunen. Ansökningsblankett finns under "blanketter" eller sök via mina e-tjänster.

Avläsning av vattenmätaren görs en gång per år av fastighetsägaren själv. Avläsningskort skickas hem under september månad och lämnas in till kommunkansliet, alternativt använd mina e-tjänster.

Anslutningsavtalsvillkor finns under bilagor på denna sida.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax