Vatten

Kommunalt vatten

Kommunalt vattenledningsnät finns i stort sett i hela kommunen. Kommunens vatten produceras av Ålands vatten Ab.

Om ditt hus ska anslutas till kommunalt vatten skall du ansöka om detta hos kommunen. Ansök via mina e-tjänster eller blankett.

Avläsning av vattenmätaren görs en gång per år av fastighetsägaren själv. Avläsningskort skickas hem under september månad och lämnas in till kommunkansliet, alternativt använd mina e-tjänster.

Anslutningsavtalsvillkor finns under bilagor på denna sida.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax