Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Lemlands kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

Offentlighetsprincipen

Lemlands kommun är en kommunalförvaltning och det innebär att ärenden av ej sekretessbelagd karaktär blir allmänna handlingar.

Personuppgifter

Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med prenumerationer av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.

Personuppgifter (namn, adress, e-post, signum) som lämnas i samband med ansökningar sparas hos kommunen. Dessa uppgifter har du rätt att få tillgång till genom att ta kontakt med kommunen.

Personuppgifter som samlas in för synpunkter på hemsidan (namn) sparas och kan raderas om du så önskar. Ta i så fall kontakt med kommunen.

Personuppgifter som samlas in i förslagslådan på hemsidan (namn, e-post och telefonnummer) sparas och kan raderas om du så önskar. Ta i så fall kontakt med kommunen.

Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

·    Serva dig med aktuell information

·    Kunna ta emot ansökningar och behandla dessa

·    Få synpunkter på vår hemsida

·    Få förslag på förbättringar som kan göras i kommunen

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller ärendehantering), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen samt indirekt mäter användarstatistik. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Rätt att begära information

Vill du veta om kommunen behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Lemlands kommun och att få uppgifter rättade.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Kontakt

Marie Berglund-Selenius
Kanslichef

Rekommenderat