Centralvalnämnd/centralnämnd

Centralvalnämndens uppgifter är att arrangera allmänna val såsom presidentval, riksdagsval, lagtings- och kommunalval samt val till Europaparlamentet.

Lemlands kommun är indelad i två röstningsområden. Utöver centralvalnämnden finns en valnämnd för respektive valområde med en egen ordförande.

Ledamöter

  • Dick Tapio, ordförande
  • Nanette Karlsson, vice ordförande
  • Jan Helin
  • Niclas Eriksson
  • Karin Rosenberg-Brunila

 

  • Monika Engblom, 1:a ersättare
  • Erik Blomqvist, 2:a ersättare
  • Nina Bengtsson, 3:e ersättare
  • Titti Rönnmark, 4:e ersättare
  • Tuomas Nymark, 5:e ersättare

 

Kontakt

Marie Berglund-Selenius
Kanslichef

Rekommenderat