Hyreslägenheter

Kommunen tillhandahåller inga hyresbostäder, men dessa privatägda bolag finns:

Boilemland.ax

Tel.nr. 018-25025

E-post: info@boilemland.ax

Två hyreshus på Svedjevägen i Söderby, Lemland uppförda 1983 och 1987 med totalt 16 st bostadslokaler:

Ettor: 3 st à 38,5 m2, 2 st à 36,5 m2

Tvåor: 2 st à 46,5 m2, 8 st à 56 m2

Treor: 1 st à 74,5 m2

 

FAB Lemlandshus

För mer information kontakta disponent Per-Owe Yttring på per-owe.yttring@epab.ax

Två radhuslängor på Ressumvägen i Söderby.

Ettor: 5 st à 38,5 m2

Tvåor: 6 st à 57 m2

Treor: 1 st à 73 m2

Rekommenderat