Kommunfullmäktige

Från vänster: Anna Janson, Joel Lindholm (flyttat från kommunen), Pia Söderlund, Henrik Olofsson, Annika Humell (ledamot i kommunstyrelsen), Yngve Öst, Patrik Eriksson, Janni Altin (ersättare), Ronny Roos, Thomas Snällström, Maria Björke, Mathias Sandberg (kommunstyrelsens vice ordförande) och Susanne Fagerström.

Perioden 2020-2023

Robert Mansén, ordförande (C)

Anna Janson, I:a vice ordförande (L)

Susanne Fagerström, II:a vice ordförande (MSÅ)

Tony Asumaa (L)

Ronny Roos (L)

Henrik Olofsson (L)

Pia Söderlund (L)

Cita Nylund (L)

Joakim Sjögren (C)

Maria Björke (C)

Thomas Snällström (L)

Kenth Söderström (C)

Patrik Eriksson (C)

Agneta Sviberg (C)

Yngve Öst (MSÅ)

Kontakt

Julia Lindfors
Kommundirektör
Marie Berglund-Selenius
Kanslichef