Barn & utbildning

Barnomsorg

Daghemmen är bemannade med pedagogiskt utbildad personal och föreståndare. Vid varje daghem bedrivs förundervisning för 6-åringar i enlighet med landskapsregeringens förundervisningsprogram.

En speciallärare besöker regelbundet daghemmen och gruppfamilje- daghemmet för stöd och frågor.

Lågstadium

Lemland har en egen lågstadieskola med årskurs 1-6. Skolan är placerad i Söderby i anslutning till biblioteket och Valbohallen.

Högstadium

Lemland tillhör kommunalförbundet Södra Ålands högstadiedistrikt tillsammans med Eckerö, Hammarland, Lumparland och Jomala. Distriktet har sex lågstadieskolor och en högstadieskola.

Utbildningsnämnden

Varje kommun har en utbildningsnämnd. Utbildningsnämnden i Lemland har hand om både den egna grundskolan och de undervisningstjänster som köps in från andra kommuner.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax