Barn & utbildning

Barnomsorgen håller öppet som vanligt inklusive förskole- undervisningen. Vårdnadshavare som har möjlighet att vårda barnet/barnen i hemmet ska göra detta. Läs mer om kommunens åtgärder med anledning av COVID-19 här!

Nära 500 personer i Lemland är under 18 år. Detta gör Lemland till Ålands yngsta kommun och vi satsar stort på skola och daghem.

Barnomsorg

I Lemland finns daghem, gruppfamiljedaghem och lekpark.

Lågstadieskola

Lemland har en egen lågstadieskola med årskurs 1-6. Skolan ligger i Söderby.

Södra Ålands högstadiedistrikt

Lemland tillhör kommunalförbundet Södra Ålands Högstadiedistrikt tillsammans med Eckerö, Hammarland, Lumparland och Jomala. Distriktet har sex lågstadieskolor och en högstadieskola.

Kommunalförbundet Södra Ålands högstadiedistrikt har en förbundsstyrelse där Lemland har två representanter. Till sin hjälp har skolnämnderna och förbundsstyrelsen en gemensamt anställd skoldirektör som också är chef för skolväsendet. I uppgifterna ingår främst att bereda och föredra ärenden. En annan viktig uppgift är att främja samarbetet mellan distriktets sju skolor samt leda och övervaka dessa.

Skolnämnden

Varje kommun har en egen skolnämnd. Skolnämnden i Lemland har hand om både den egna grundskolan och de undervisningstjänster som köps in från andra kommuner.

Mer information om skolnämndens uppgifter finns här.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax