Barn & utbildning

Barnomsorg

Daghemmen är bemannade med pedagogiskt utbildad personal och föreståndare. Vid varje daghem bedrivs förundervisning för 6-åringar i enlighet med läroplan för barnomsorgen på Åland. En speciallärare besöker regelbundet daghemmen för handledning, stöd och frågor.

Här kan du läsa mer om Ålands landskapsregerings läroplan för barnomsorgen.

Lågstadium

Lemland har en egen lågstadieskola med årskurs 1-6. Skolan är placerad i Söderby i anslutning till biblioteket och Valbohallen.

Högstadium

Lemland tillhör kommunalförbundet Södra Ålands utbildningsdistrikt tillsammans med Eckerö, Hammarland, Lumparland och Jomala. Distriktet har sex lågstadieskolor och en högstadieskola.

Utbildningsnämnden

Varje kommun har en utbildningsnämnd. Utbildningsnämnden i Lemland har hand om både den egna grundskolan och de undervisningstjänster som köps in från andra kommuner. Utbildningsnämnden har också hand om kommunens barnomsorg.

Kontakt

Maria Hellström
Barnomsorgsledare (tfntid 9.30 - 11.30)
Annika Karlsson
Skolföreståndare
Mathias Eriksson
Utbildningschef

Rekommenderat