Närståendevård

Stöd för närståendevård kan sökas av anhörig eller annan person som vårdar en person över 65 år, handikappad eller långtidssjuk.

Om du vårdar en person under 65 år ansöker du om stöd hos Kommunernas socialtjänst.

Principer för närståendevård finns som bilaga på denna sida.

Kontakt

Lisa Starrin
Äldreomsorgschef

Rekommenderat