Kommunens ekonomi

Kommunens mål är att ge kommuninvånarna bästa tänkbara service inom givna ramar och skapa en positiv och hållbar framtid för kommunens ekonomi.

Kommunens ekonomi grundar sig på en årlig budget som fullmäktige godkänner. Fullmäktige tar också beslut om en ekonomiplan för minst tre år framåt. Därtill beslutar de om kommunens inkomst- och fastighetsskatter. Kommunens skattesats är fastställd till 16,75 % för år 2019. Genom budgeten styr och prioriterar fullmäktige kommunens verksamhet.

Kommunalskatten står för största delen av Lemlands kommuns inkomster, cirka en tredjedel är landskapsandelar och kompensationer från Ålands landskapsregering. Kommunen har också avgiftsintäkter från tjänster som tillhandahålls kommuninvånarna.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax