Kommunens ekonomi

Kommunens mål är att ge kommuninvånarna bästa tänkbara service inom givna ramar och skapa en positiv och hållbar framtid för kommunens ekonomi.

Kommunens ekonomi grundar sig på en årlig budget som styr och prioriterar kommunens verksamhet. Kommunfullmäktige skall även godkänna en ekonomiplan för minst tre år framåt samt besluta om kommunens inkomst- och fastighetsskatter.

Kommunens skattesats är fastställd till 17,50 % för år 2024. Kommunalskatten står för största delen av Lemlands kommuns inkomster, cirka en tredjedel är landskapsandelar och kompensationer från Ålands landskapsregering. Kommunen har också avgiftsintäkter från tjänster som tillhandahålls kommuninvånarna.

Kontakt

Rekommenderat