Lemlandsnytt

Kommunens informationsblad Lemlandsnytt utkommer varje månad förutom januari och juli och publiceras på vår hemsida.

Vill du få ett e-postmeddelande när det finns ett nytt Lemlandsnytt att läsa? Klicka på den här länken för att fylla i din e-postadress.

Privatpersoner, föreningar, sammanslutningar och företag ges möjlighet att annonsera.

Utgivning och deadline för nästa Lemlandsnytt:

Utgivning  Deadline:
6 november 2023 31 oktober 2023

De senaste numren av Lemlandsnytt hittar du nedan under rubriken "Bilagor".

Material till Lemlandsnytt lämnas in digitalt per e-post till infobladet@lemland.ax.