Kommunen

Kommungården i Söderby

Öppet må-fre kl. 9.00-15.00

Telefonväxeln: + 358 (0)18 34940
E-post: info@lemland.ax

Besöks- och postadress:
Kommunrundan 7
AX-22610 LEMLAND

Information om fakturor och e-fakturor hittar du här.

Kommunen

Julia Lindfors
Kommundirektör
Marie Berglund-Selenius
Kanslichef
Vakant
HR-chef
Sandra Karlsson (frånvarande)
Administratör
Advokatbyrå Carlsson Wingert Ab
Dataskyddsombud

Kommunens ekonomi

Ramona Lönnblad
Ekonomiadministratör
Hanna Helin
Löneadministratör
Helena Söderlund
Löneadministratör

Bygga & bo

Andreas Lindbäck
Teknisk chef (tfntid 9 - 11.30)
Johan Willstedt
Byggnads- och miljöinspektör (tfntid 9-11.30)
Niklas Eriksson
Kommuntekniker (tfntid 9-11.30)
Cecilia Aaltonen-Lindblom
Administratör (tfntid 9-11.30)
Cecilia Häggblom Glandberger
Administratör (tfntid 9-11.30)
Fastighetsskötselns jourtelefon
Ted Andersson
Brandsyner, brandmästare

Barn & utbildning

Maria Hellström
Barnomsorgsledare
Annika Karlsson
Skolföreståndare
Nina Bergdahl-Engman
Vice skolföreståndare
Mathias Eriksson
Utbildningschef
Elin Granholm
Speciallärare

Äldreomsorgen

Äldreomsorgschef
Vakant
Andréa Sandberg
Ledande vårdare
Gun Holmström
Ordförande äldrerådet

Kultur & fritid

Snezhana Tsonouli
Bibliotekssekreterare
Emil Ganz
tf Fritidsledare
Lemlands Ungdomsförening
Uthyrning av Valborg/Ann-Christin Sjölund

Arbete & näringsliv

Kerstin Lundberg
Lantbrukssekreterare