Kommunen

Kommungården i Söderby

Öppet må-fre kl. 9.00-15.00

Telefonväxeln: + 358 (0)18 34940

E-post: info@lemland.ax

Besöks- och postadress:

Kommunrundan 7

AX-22610 LEMLAND
Information om fakturor och e-fakturor hittar du här.

Kommunen

Julia Lindfors
Kommundirektör
Marie Berglund-Selenius
Kanslichef
Camilla Bock
Administratör
Advokatbyrå Carlsson Wingert Ab
Dataskyddsombud

Kommunens ekonomi

Ramona Lönnblad
Ekonomiadministratör
Hanna Helin
Löneadministratör
Helena Söderlund
Löneadministratör

Bygga & bo

Andreas Lindbäck
Teknisk chef (tfntid 9 - 11.30)
Johan Willstedt
Byggnads- och miljöinspektör (tfntid 9-11.30)
Niklas Eriksson
Kommuntekniker (tfntid 9-11.30)
Cecilia Häggblom Glandberger
Administratör (tfntid 9-11.30)
Cecilia Aaltonen-Lindblom
Administratör (tfntid 9-11.30 måndag-torsdag)
Lennart Johansson
Räddningschef
Karl Nordlund
Biträdande räddningschef
Ted Andersson
Ledande brandinspektör
Thomas Mattsson
Ledande brandinspektör
Tomas Ahlqvist
Brandinspektör
Fastighetsskötselns jourtelefon

Barn & utbildning

Maria Hellström
Barnomsorgsledare (tfntid 9.30 - 11.30)
Annika Karlsson
Skolföreståndare
Sara Schütten
Administratör, barnomsorg och äldreomsorg (måndag - torsdag kl 9.00 - 15.00)
Mikaela Nordin-Styrström
Vice skolföreståndare
Mathias Eriksson
Utbildningschef
Elin Granholm
Speciallärare

Äldreomsorgen

Lisa Starrin
Äldreomsorgschef
Andréa Mattsson
Ledande vårdare
Sara Schütten
Tf Administratör, barnomsorg och äldreomsorg (måndag - torsdag kl 9.00 - 15.00)
Gun Holmström
Ordförande äldrerådet

Kultur & fritid

Snezhana Tsonouli
Bibliotekssekreterare
Simon Rosenberg
Fritidsledare
Lemlands ungdomsförening
Uthyrning av Valborg/Sofia Donner

Arbete & näringsliv

Kerstin Lundberg
Lantbrukssekreterare
Jan-Erik "Jenki" Rask
Projektledare LLFNU
Tony Asumaa
Projektledare LLFNU

Rekommenderat