Äldrerådet i Lemland och Lumparland

Äldrerådet ska bestå av 6 medlemmar som är minst 58 år och mantalsskrivna i Lemland eller Lumparland.

Fyra medlemmar utses av kommunstyrelsen i Lemland och två medlemmar utses av kommunstyrelsen i Lumparland för samma tidsperiod som kommunstyrelsens mandatperiod. En ledamot till äldrerådet blir valbar genom förslag av kommunstyrelsens ledamöter eller genom att själv anmäla intresse för uppdraget.

Vid val av medlemmar ska lagen om jämställdhet uppfyllas.

Syftet med äldrerådet:

  • att förstärka de äldres inflytande i frågor som berör de äldre.
  • vid behov fungera som rådgivande organ och avge utlåtanden i frågor som berör de äldre.
  • att verka för att de äldres synpunkter beaktas i äldreomsorgsnämndens, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges planering av äldreomsorgen.
  • att påtala angelägna behov ur de äldres perspektiv inför den årliga budgeteringen i augusti.
  • att initiera nya idéer angående utvecklandet av äldreomsorgen.
  • att upprätthålla kontakter med den äldre befolkningen.
  • att vara forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.
  • att föreslå aktiviteter som riktar sig till de äldre i kommunen.

Kontaktuppgifter:

Gun Holmström, ordförande
Tel: 33795
Mobil: 0408415666
E-post: gun.holmstrom@aland.net

Lennart Elffors
Tel: 34234
Mobil: 0405534512
E-post: lennart.elffors@aland.net

Anna-Lisa Sandell
Tel: 54193
Mobil: 0400704300
E-post: annalisasandell@aland.net

Sven Sundström
Tel: 35330
Mobil: 0400537060
E-post: sven.sundstrom@aland.net

Leo Löthman (Lumparland)
Tel: 35677
E-post: leo.lothman@aland.net

Agneta Wilhelms (Lumparland)
Tel: 04573823083
E-post: agneta.w@aland.net