Äldrerådet i Lemland och Lumparland

Äldrerådet ska bestå av 6 medlemmar som är minst 58 år och mantalsskrivna i Lemland eller Lumparland. Fyra medlemmar utses av kommunstyrelsen i Lemland och två medlemmar utses av kommunstyrelsen i Lumparland för samma tidsperiod som kommunstyrelsens mandatperiod. En ledamot till äldrerådet blir valbar genom förslag av kommunstyrelsens ledamöter eller genom att själv anmäla intresse för uppdraget. Vid val av medlemmar ska lagen om jämställdhet uppfyllas.

Syftet med äldrerådet:

  • Förstärka de äldres inflytande i frågor som berör de äldre.
  • Vid behov fungera som rådgivande organ och avge utlåtanden i frågor som berör de äldre.
  • Verka för att de äldres synpunkter beaktas i äldreomsorgsnämndens, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges planering av äldreomsorgen.
  • Påtala angelägna behov ur de äldres perspektiv inför den årliga budgeteringen i augusti.
  • Initiera nya idéer angående utvecklandet av äldreomsorgen.
  • Upprätthålla kontakter med den äldre befolkningen.
  • Vara forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.
  • Föreslå aktiviteter som riktar sig till de äldre i kommunen.

Kontaktuppgifter:

Gun Holmström, ordförande

Tel: 33795

Mobil: 0408415666

E-post: gun.holmstrom@aland.net

Lennart Elffors

Tel: 34234

Mobil: 0405534512

E-post: lennart.elffors@aland.net

Anna-Lisa Sandell

Tel: 54193

Mobil: 0400704300

E-post: annalisasandell@aland.net

Sven Sundström

Tel: 35330

Mobil: 0400537060

E-post: sven.sundstrom@aland.net

Leo Löthman (Lumparland)

Tel: 35677

E-post: leo.lothman@aland.net

Agneta Wilhelms (Lumparland)

Tel: 04573823083

E-post: agneta.w@aland.net

 

Kontakt

Sara Schütten
Administratör, barnomsorg och äldreomsorg (måndag - torsdag kl 9.00 - 15.00)

Rekommenderat