Äldrerådet i Lemland och Lumparland

Verksamhetsförutsättningar

 • Äldrerådet ska bestå av 6 medlemmar som är minst 58 år som är mantalsskrivna i Lemland eller Lumparland.
 • 4 medlemmarna i äldrerådet utses av kommunstyrelsen i Lemland och 2 medlemmar utser av kommunstyrelsen i Lumparland för samma tidsperiod som kommunstyrelsens mandatperiod.
 • En ledamot till äldrerådet blir valbar genom förslag av kommunstyrelsens ledamöter eller genom att själva anmäla intresse för uppdraget.
 • Vid val av medlemmar ska lagen om jämställdhet uppfyllas.

 

Syftet med äldrerådet i Lemlands och Lumparlands kommun:

 • att förstärka de äldres inflytande i frågor som berör de äldre.
 • vid behov fungera som rådgivande organ och avge utlåtanden i frågor som berör de äldre.
 • att verka för att de äldres synpunkter beaktas i äldreomsorgsnämndens, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges planering av äldreomsorgen.
 • att påtala angelägna behov ur de äldres perspektiv inför den årliga budgeteringen i augusti.
 • att initiera nya idéer angående utvecklandet av äldreomsorgen.
 • att upprätthålla kontakter med den äldre befolkningen.
 • att vara forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.
 • att föreslå aktiviteter som riktar sig till de äldre i kommunen.

 

Kontaktuppgifter:

Gun Holmström, ordförande tel. nr. +358 40 841 5666

Leo Löthamn, +358 18 35677

Lennart Ellfors tel. nr. + 358 40 553 4512

Anna-Lisa Sandell tel +358 400 704 300

Sven Sundström tel. nr. +358 40 053 7060

Äldrerådet finns även på Facebook!

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax