Hemservice

Hemservice kan erbjudas till personer som behöver hjälp i hemmet med till exempel mat, bad och städning. Hemservicens personal består av nio anställda som utgår från servicehuset Sveagården. 

Hemservicen är behovsprövad och omfattningen bedöms utifrån det individuella behovet. Servicehusföreståndare och hemservicepersonal gör ett första hembesök för att fastställa vårdbehovet.

Vårdbehövande indelas enligt följande:

  • Vårdbehov A 1–3 besök per vecka
  • Vårdbehov B 4–7 besök per vecka
  • Vårdbehov C 8 eller fler besök per vecka

Måltidsservice

Måltidsservicen består av morgonmål, lunch, eftermiddagskaffe, middag och kvällsmål. Måltiderna tillagas och serveras på Sveagården för alla pensionärer. Lunch körs hem av hemservicepersonalen till de som bor ute på bygden.

Stödservice

Städning (ej storstädning), badnings- och klädvårdsservice erbjuds till pensionärer på bygden.

Dagvårdsservice

Pensionärer bosatta på bygden kan vistas på Sveagården dagtid för att äta lunch och delta i olika aktiviteter.

Trygghetstelefon – larm

Installation av trygghetstelefon beviljas enligt prövning.

Kontakt

Andréa Mattsson
Ledande vårdare

Rekommenderat