Tomter

Björkudden

Centrala Söderby

Med ett centralt läge i Söderby erbjuds tre stycken bostadstomter till försäljning. Tomterna är belägna vid återvändsgränd vid gatan Midsommargränd som löper parallellt med Lemlandsvägen.

Norra Söderbyvägen

Totalt fyra bostadstomter i centrala Söderby vid Norra Söderbyvägen. Tomterna är öppna och vistelsevänliga och ger gott om solmöjligheter. Närhet till kommunal service såsom Lemlands skola, fritidshem, daghem och butiker.

Björkudden

På natursköna och strandnära Björkudden i Lemböte har ett helt nytt bostadsområde planlagts och färdigställts. Inom planområdet finns ett antal egnahemstomter, en tomt för allmänna byggnader och planerat för simstrand, lekpark samt markområden för kolonilotter.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax