Fritidsverksamhet för barn och unga

Fritidskansliet handhar:

  • aktiviteter för kommunens barn- och ungdomar
  • fritidsgårdsverksamhet
  • samarbete med föreningar, skolor och andra kommuner
  • förslag till kommunstyrelsen på fördelning av understöd till föreningar med idrotts och barn- och ungdomsverksamhet
  • bokningar av Valbohallen och Bengtsböle Idrottsplats
  • olika projekt tillsammans med andra kommuner

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax