Grundskola

Grundskola

Lemlands grundskola

Lemlands grundskola är placerad i Söderby. För åländska förhållanden är skolan relativt stor. Läsåret 2019-2020 gick 129 elever i skolan och med samtliga timlärare inräknade undervisar 14 lärare, 7 assistenter och 1 fritidspedagog.

Läs mer på skolans egna hemsida.

Södra Ålands högstadiedistrikt

Lemland tillhör Södra Ålands högstadiedistrikt tillsammans med Eckerö, Hammarland, Lumparland och Jomala. I distriktet finns en gemensam högstadieskola som heter Kyrkby Högstadium (KHS) som är lokaliserad i Jomala. Kommunens skoladministration sköts från distriktets gemensamma skolkansli där också utbildningschefen är stationerad.

Rektorn för KHS ansvarar för högstadieskolan samt distriktets specialundervisning samt de ambulerande lärarna.

Läs mer på SÅHD:s egna hemsida.

Järsö- och Nåtöområdet

Elever i Lemland som bor i Järsö- Nåtöområdet får sin skolgång, årskurs 1-9, i Mariehamn. Mariehamns stad bestämmer vilken skola eleverna skall gå i. De senaste åren har eleverna gått i Övernäs lågstadieskola och Övernäs högstadieskola.

Träningsundervisning

Träningsundervisning ges till elever med funktionsstörningar. Eleverna börjar i skolan vid 6-års ålder och slutar efter att de fyllt 17 år. Träningsundervisningen är förlagd till Kyrkby Högstadium och är gemensam för Mariehamn och kommunförbunden Norra Ålands Högstadiedistrikt samt Södra Ålands Högstadiedistrikt. 

Klicka här för mer information och kontaktuppgifter.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax