Grundskola

Lemlands grundskola

Lemlands grundskola för årskurs 1-6 är placerad i Söderby. För åländska förhållanden är skolan relativt stor. Detta läsår, 2021-2022, går 145 elever i vår skola och med samtliga timlärare inräknade undervisar 14 lärare, 8 assistenter och 1 fritidspedagog.

Läs mer på skolans egna hemsida.

Södra Ålands utbildningsdistrikt

Lemland tillhör Södra Ålands utbildningsdistrikt tillsammans med Eckerö, Hammarland, Lumparland och Jomala. I distriktet finns en gemensam högstadieskola som heter Kyrkby Högstadium (KHS) som är lokaliserad i Jomala. Kommunens skoladministration sköts från distriktets gemensamma skolkansli. Rektorn för KHS ansvarar för högstadieskolan samt distriktets specialundervisning samt de ambulerande lärarna.

Södra Ålands utbildningsdistrikt har en förbundsstyrelse där Lemland har två representanter. Till sin hjälp har utbildningsnämnderna och förbundsstyrelsen en gemensamt anställd utbildningschef som också är chef för skolväsendet. I uppgifterna ingår främst att bereda och föredra ärenden. En annan viktig uppgift är att främja samarbetet mellan distriktets sju skolor samt leda och övervaka dessa.

Läs mer på SÅUD:s egna hemsida.

Järsö- och Nåtöområdet

Elever i Lemland som bor i Järsö- Nåtöområdet får sin skolgång, årskurs 1-9, i Mariehamn. Mariehamns stad bestämmer vilken skola eleverna skall gå i. De senaste åren har eleverna gått i Övernäs lågstadieskola och Övernäs högstadieskola.

Träningsundervisning

Träningsundervisning ges till elever med funktionsstörningar. Eleverna börjar i skolan vid 6-års ålder och slutar efter att de fyllt 17 år. Träningsundervisningen är förlagd till Kyrkby Högstadium och är gemensam för Mariehamn och kommunförbunden Norra Ålands utbildningsdistrikt samt Södra Ålands utbildningsdistrikt. 

Klicka här för mer information och kontaktuppgifter.

Kontakt

Annika Karlsson
Skolföreståndare
Nina Bergdahl-Engman
Vice skolföreståndare
Mathias Eriksson
Utbildningschef