Grundskola

Lemlands grundskola för årskurs 1-6 är placerad i Söderby.

Läs mer på Lemlands grundskolas hemsida.

Södra Ålands utbildningsdistrikt

Lemland tillhör Södra Ålands utbildningsdistrikt tillsammans med Eckerö, Hammarland, Lumparland och Jomala. I distriktet finns en gemensam högstadieskola som heter Kyrkby Högstadium (KHS) som är lokaliserad i Jomala. Kommunens skoladministration sköts från distriktets gemensamma skolkansli. Rektorn för KHS ansvarar för högstadieskolan samt distriktets specialundervisning samt de ambulerande lärarna.

Södra Ålands utbildningsdistrikt har en förbundsstyrelse där Lemland har två representanter. Till sin hjälp har utbildningsnämnderna och förbundsstyrelsen en gemensamt anställd utbildningschef som också är chef för skolväsendet. I uppgifterna ingår främst att bereda och föredra ärenden. En annan viktig uppgift är att främja samarbetet mellan distriktets sju skolor samt leda och övervaka dessa.

Läs mer på SÅUD:s hemsida.

Järsö- och Nåtöområdet

Elever i Lemland som bor i Järsö- Nåtöområdet får sin skolgång, årskurs 1-9, i Mariehamn. Mariehamns stad bestämmer vilken skola eleverna skall gå i. De senaste åren har eleverna gått i Övernäs lågstadieskola och Övernäs högstadieskola.

Träningsundervisning

Träningsundervisning ges till elever med funktionsstörningar. Eleverna börjar i skolan vid 6-års ålder och slutar efter att de fyllt 17 år. Träningsundervisningen är förlagd till Kyrkby Högstadium och är gemensam för Mariehamn och kommunförbunden Norra Ålands utbildningsdistrikt samt Södra Ålands utbildningsdistrikt. 

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter till träningsundervisningen.

Kontakt

Annika Karlsson
Skolföreståndare
Mikaela Nordin-Styrström
Vice skolföreståndare
Mathias Eriksson
Utbildningschef

Rekommenderat