Måltidsservice

De boende på servicehuset Sveagården erbjuds måltidsservice. För pensionärer och andra vårdbehövande på bygden transporteras lunch hem. Hemservicepersonalen ombesörjer transporten och maten tillagas på Sveagården.

Servicen kan väljas som en helhet (alla måltider/dag) eller enbart vissa delar:

  • morgonmål
  • lunch
  • kaffe och kaka
  • middag
  • kvällsmål

Priset för måltiderna framgår ur kommunens stödservicetaxa som finns som bilaga på denna sida.

Läs gärna även om kommunens kostpolicy som finns som bilaga.

Utomstående är välkomna att äta lunch på Sveagården!

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax