Äldreomsorg

Äldreomsorg

Kommunen erbjuder följande servicetjänster och stöd:

  • Social färdtjänst
  • Handikapp färdtjänst
  • Ledsagarservice
  • Trygghetstelefon
  • Närståendestöd
  • Bidrag för handikappanpassning i hemmet
  • Handikappbidrag till redskap, maskiner och anordningar
  • Äldreomsorg på distans (ÄlDis)
  • Momsfri socialservice
  • Servicehusboende

Kommunens Äldreomsorgsplan finns som bilaga på denna sida.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax