Äldreomsorg

Äldreomsorg

Kommunen erbjuder följande servicetjänster och stöd:

  • Hemservice
  • Stödservice
  • Matservice
  • Trygghetstelefon
  • Närståendestöd
  • Momsfri socialservice
  • Servicehusboende
  • Dagverksamhet

Äldreomsorgsplan

För mer information om äldreomsorgen i Lemland, läs kommunens Äldreomsorgsplan som finns som bilaga på denna sida.

Aktiviteter för seniorer

Folkhälsan på Åland ordnar aktiviteter för seniorer oavsett i vilken kommun du bor. Håll utkik efter nya kurser, aktiviteter och evenemang på deras hemsidaFacebook-sida samt i lokaltidningarna under föreningsinfo.

Väntetider inom äldreomsorgen

Under år 2021 har det inte funnits väntetider för inledande av klientrelation inom äldreomsorgen i Lemlands kommun.

Äldreomsorgens egenkontrollplan finns som bilaga på denna sida.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax