Äldreomsorg

Kommunen erbjuder följande servicetjänster och stöd:

  • Hemservice
  • Stödservice
  • Matservice
  • Trygghetstelefon
  • Närståendestöd
  • Momsfri socialservice
  • Servicehusboende
  • Dagverksamhet

Äldreomsorgsplan

För mer information om äldreomsorgen i Lemland, läs kommunens Äldreomsorgsplan som finns som bilaga på denna sida.

Folkhälsans aktiviteter för seniorer

Folkhälsan på Åland ordnar aktiviteter för seniorer oavsett i vilken kommun du bor. Håll utkik efter nya kurser, aktiviteter och evenemang på deras hemsida, Facebook-sida samt i lokaltidningarna under föreningsinfo.

Folkhälsans hemsida

Folkhälsans facebook-sida

Väntetider inom äldreomsorgen

Det är i allmänhet inga väntetider för inledande av klientrelation inom äldreomsorgen i Lemlands kommun.

Äldreomsorgens egenkontrollplan finns som bilaga på denna sida.

Kontakt

Lisa Starrin
Äldreomsorgschef

Rekommenderat