Äldreomsorg

Äldreomsorg

Kommunen erbjuder följande servicetjänster och stöd:

  • Hemservice
  • Stödservice
  • Matservice
  • Trygghetstelefon
  • Närståendestöd
  • Äldreomsorg på distans (ÄlDis)
  • Momsfri socialservice
  • Servicehusboende
  • Dagverksamhet

Kommunens Äldreomsorgsplan finns som bilaga.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax