Generatorn

Lumparland, Lemland och Föglö har tillsammans initierat ett gemensamt treårigt näringslivsprojekt under åren 2022-2025 (LLFNU), vars syfte och målsättning är att bidra till fler arbetsplatser och fler skattebetalare i de berörda kommunerna. Som en del i detta projekt har den s k Generatorn lanserats.

Har du en företagsidé?

Om du går och tänker på en idé som du tror att kunde leda till företagsverksamhet kan du via Generatorn få hjälp med information om vad som krävs för att starta ett företag. 

Det finns också en möjlighet att få testa sin idé via generatorn! När du testar din idé via Generatorn får du vägledning och råd från erfarna företagare. Här hittas också intressant företagsstatistik om bland annat skatter och sysselsättning som uppdateras i takt med att statistiken blir offentlig.

Läs mer på Generatorns webbplats

 

Kontakt

Tony Asumaa
Projektledare LLFNU
Jan-Erik "Jenki" Rask
Projektledare LLFNU

Rekommenderat