Momsfri socialservice

Du är berättigad till momsfri social service om det har konstaterats att du inte klarar av din vardag utan hjälp. Ålderdom, sjukdom, handikapp, återhämtning från sjukdom eller en skada kan vara orsaker till behov av hjälp.

Din inkomstnivå och eventuell egendom spelar inte någon roll. Servicen kan vara till exempel städning, matservice och olika stödtjänster, som exempelvis hjälp med att uträtta ärenden. Kontakta själv de godkända företag varifrån du vill köpa servicetjänster.

Företaget gör upp ett serviceavtal med dig. Då serviceavtalet görs, försäkrar företagets representant att din handlingsförmåga är nedsatt genom att se på till exempel läkarintyg. Företaget skall även uppgöra en serviceplan tillsammans med dig där ditt behov av servicetjänster framgår. I serviceplanen ska det komma fram hurdana tjänster du är i behov av samt hur ofta du behöver dem.

Då dessa kriterier fylls kan företaget fakturera dig de erbjudna tjänsterna momsfritt. Momsens andel av fakturan är cirka en fjärdedel, vilket betyder att du får en betydande inbesparing. Dessutom kan du som kund utnyttja hushållsavdraget i din skattedeklaration som är 40 % av priset på servicen.

Se nedan de godkända företag varifrån du kan köpa servicetjänster.

 

Hjördis Dammvippa

Tel. 0407616744

E-post: dammvippan@hjordis.ax

 

Fint på Åland Ab

Tel. 0401784070

E-post: info@fint.ax

 

Larisas Hemstäd

Tel. 04573446877

E-post: larisa6304@gmail.com

 

Firma Tanja Baranova

Tel. 04573431164

E-post: tanusab@inbox.lv

 

F:ma Rent Hem

Tel. 04573429306

E-post: munce.larisa@gmail.com

 

Feja Ab

Tel. 018-16790

E-post: info@feja.ax

 

Björkkö Ab

Tel. 0400286383

E-post: info@bjorkko.ax

www.bjorkko.ax

 

Folkhälsans hemtjänst och hemsjukvård

Tel. 04573456250

E-post: jenny.sporre@folkhalsan.ax

www.folkhalsan.fi

 

J.G Allservice

Tel. 04573448444

E-post: gestraniusj@gmail.com

Utför gräsklippning, häckklippning, klippning av träd och buskar, målningsarbete, mindre renoveringar, fönstertvätt samt tvättning av altaner och uppfarter såsom stenplattor.

Sidan uppdateras regelbundet.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax