Momsfri socialservice

Du är berättigad till momsfri social service om det har konstaterats att du inte klarar av din vardag utan hjälp. Ålderdom, sjukdom, handikapp, återhämtning från sjukdom eller en skada kan vara orsaker till behov av hjälp.

Din inkomstnivå och eventuell egendom spelar inte någon roll. Servicen kan vara till exempel städning, matservice och olika stödtjänster, som exempelvis hjälp med att uträtta ärenden. Kontakta själv de godkända företag varifrån du vill köpa servicetjänster.

Företaget gör upp ett serviceavtal med dig. Då serviceavtalet görs, försäkrar företagets representant att din handlingsförmåga är nedsatt genom att se på till exempel läkarintyg. Företaget skall även uppgöra en serviceplan tillsammans med dig där ditt behov av servicetjänster framgår. I serviceplanen ska det komma fram hurdana tjänster du är i behov av samt hur ofta du behöver dem.

Då dessa kriterier fylls kan företaget fakturera dig de erbjudna tjänsterna momsfritt. Momsens andel av fakturan är cirka en fjärdedel, vilket betyder att du får en betydande inbesparing. Dessutom kan du som kund utnyttja hushållsavdraget i din skattedeklaration som är 40 % av priset på servicen.

Se nedan de godkända företag varifrån du kan köpa servicetjänster.

Godkända företag

Kommunernas socialtjänst behandlar anmälningar om momsfri social service från och med 2021. Klicka här för att komma till anmälningsblanketten för privat socialservice.

Företag som är godkända är följande:

Hjördis Dammvippa, tel 040-761 6744 eller e-post: dammvippan@hjordis.ax

Fint på Åland Ab, tel 040-178 4070 eller e-post:
info@fint.ax

Larisas Hemstäd, tel 0457-344 6877 eller e-post: larisa6304@gmail.com

Firma Tanja Baranova, tel 0457-343 1164 eller e-post: tanusab@inbox.lv

F:ma Rent Hem, tel 0457-342 9306 eller e-post: munce.larisa@gmail.com

Feja Ab, tel 018-16790 eller epost: info@feja.ax

Björkkö Ab, tel 0400-286 383, e-post: info@bjorkko.ax eller hemsida: www.bjorkko.ax. 

Folkhälsans hemtjänst och hemsjukvård, tel 0457-345 6250, e-post: jenny.sporre@folkhalsan.ax eller hemsida www.folkhalsan.fi.

Hjälpredan Sanne, tel 0457-385 1659 eller e-post nilsas.susanne@aland.net

Sidan uppdateras regelbundet.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax