Momsfri socialservice

Du är berättigad till momsfri social service om det har konstaterats att du inte klarar av din vardag utan hjälp. Ålderdom, sjukdom, handikapp, återhämtning från sjukdom eller en skada kan vara orsaker till behov av hjälp.

Din inkomstnivå och eventuell egendom spelar inte någon roll. Servicen kan vara till exempel städning, matservice och olika stödtjänster, som exempelvis hjälp med att uträtta ärenden. Kontakta själv de godkända företag varifrån du vill köpa servicetjänster.

Företaget gör upp ett serviceavtal med dig. Då serviceavtalet görs, försäkrar företagets representant att din handlingsförmåga är nedsatt genom att se på till exempel läkarintyg. Företaget skall även uppgöra en serviceplan tillsammans med dig där ditt behov av servicetjänster framgår. I serviceplanen ska det komma fram hurdana tjänster du är i behov av samt hur ofta du behöver dem.

Då dessa kriterier fylls kan företaget fakturera dig de erbjudna tjänsterna momsfritt. Momsens andel av fakturan är cirka en fjärdedel, vilket betyder att du får en betydande inbesparing. Dessutom kan du som kund utnyttja hushållsavdraget i din skattedeklaration som är 40 % av priset på servicen.

Se nedan de godkända företag varifrån du kan köpa servicetjänster.

För städservice:

StädAX

Tel. 0406800047

E-post: info@stad.ax 

hemsida: www.stad.ax
 

Gladys dammvippa

Tel. 0408577817

E-post: gladys.dammvippa@gmail.com
 

Fint på Åland Ab

Tel. 0401784070

E-post: info@fint.ax
 

Larisas Hemstäd

Tel. 04573446877

E-post: larisa6304@gmail.com
 

Firma Tanja Baranova

Tel. 04573431164

E-post: tanusab@inbox.lv


F:ma Rent Hem

Tel. 04573429306

E-post: munce.larisa@gmail.com

 

Feja Ab

Tel. 018-16790

E-post: info@feja.ax

 

Rent o Fint

Tel 040 540 1985

E-post: rentofint2017@outlook.com

 

Oy Trendum Ab

Tel. 0457 580 1234

E-post: info@trendum.ax

 

Stjärn-Städ

Tel: 040 857 7825

E-post: krete.ilves2@gmail.com

 

JS Städ

Tel: 040 127 2740

E-post: jsstad.aland@gmail.com

 

För städservice, hjälp med vardagliga sysslor, omvårdnad med mera:


Björkkö Ab

Tel. 0400286383

E-post: info@bjorkko.ax

www.bjorkko.ax

 

Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab/Hemtjänst och hemsjukvård

Tel. 018-527053

E-post hemtjansten@folkhalsen.ax

 

J.G Allservice

Tel. 04573448444

E-post: gestraniusj@gmail.com

Utför gräsklippning, häckklippning, klippning av träd och buskar, målningsarbete, mindre renoveringar, fönstertvätt samt tvättning av altaner och uppfarter såsom stenplattor.

 

Skurborstens hushållsnära tjänster öb

Tel: 0457 345 9900

E-post: skurborstens@outlook.com

 

Hemfixaren KB

Tel: 040 824 1212

E-post: hemfixarn112@gmail.com

 

Kenths allservice

Tel: 0457 524 3971

 

Sidan uppdateras regelbundet.

Kontakt

Lisa Starrin
Äldreomsorgschef

Rekommenderat