Daghemmet Gullvivan

Daghemmet Gullvivan

Tfn: +358 (0)18 34312
Adress: Skolvägen 7, Söderby
Personal: 4 barnträdgårdslärare, 3,5 närvårdare och 1 städ/köksbiträde.
Antal platser: 42 fördelat på två avdelningar.
Avdelningar : Pärlan 5-6 åringar och Snäckan 3-4 åringar
För barn i åldern: 3-6 år
E-post: gullvivan@lemland.ax

Daghem i Lemland

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax