Vision 2030

I Lemlands kommun växer alla hela livet

Låt oss leva, växa och bo, nära service, natur och hav, i en kommun med framtidstro.

Här kan du ta del av en film om vår natursköna kommun som har mycket att erbjuda till alla (Youtube).

Våra värdeord

 • Hållbar - socialt, ekonomiskt och miljömässigt
 • Tillgänglig - vi jobbar för kommuninvånarna
 • Livskraftig - tillväxt i kommunen ger oss resurser
 • Modern - nytänkande, digitalisering och samarbete
 • Framåtanda - vi tror på framtiden och utveckling

Våra sex strategiska tyngdpunkter

 1. I Lemland växer framtiden
 2.  En naturskön kommun
 3. Livslångt lärande och framtidstro
 4. En aktiv kommun som berikar livet
 5. En nytänkande och interaktiv kommun
 6. Ålands bästa företagsklimat

Visst vill du veta mer om Lemlands kommuns visioner? Läs mer i den bifogade filen Vision 2030.

Bilagor

Rekommenderat