Brand och räddning

Lemlands kommun har avtalat med Mariehamns stad om att de skall tillhandahålla kommunens räddningsmyndighet och räddningschef. Detta i enlighet med vad som stadgas i Räddningslagen för landskapet Åland (ÅFS 106/06). Lemlands kommunstyrelse fungerar som kommunens räddningsnämnd och räddningschefen handhar de uppgifter som ankommer på kommunal räddningschef i Lemlands kommun.

Läs mer om brandsäkerhet på SPEK - Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Befolkningsskydd

Lemlands kommun har avtalat med Mariehamns stad om att de skall tillhandahålla kommunens befolkningsskyddschef. Detta i enlighet med vad som stadgas i Finlands Räddningslag (FFS 379/11).

Befolkningsskyddschefen i Mariehamn handhar de uppgifter som ankommer på kommunal befolkningsskyddschef i Lemlands kommun.

Kommunens byggnads- och miljöinspektör fungerar som lokal befolkningsskyddsinstruktör.

Sotning

Sotning sköts inte av kommunen utan utförs endast av privata aktörer. Sotning bör göras varje år i bostadshus som har eldstad som primär uppvärmning, vartannat år i hus med oljeeldning. Eldstäder i fritidshus och bastuugnar i enskilt bruk sotas åtminstone vart fjärde år.

För att hitta sotare som är godkända av räddningsverket, vänligen se gula sidorna i telefonkatalogen.

Kontakt

Ted Andersson
Brandsyner, brandmästare
Johan Willstedt
Byggnads- och miljöinspektör (tfntid 9-11.30)

Rekommenderat