Brand och räddning

Ålands räddningsmyndighet

Den nya räddningsmyndigheten har börjat verka sedan 1 maj 2024 och har fått namnet Ålands räddningsmyndighet.

Räddningsmyndigheten handhar de uppgifter inom räddningsväsendet som åligger kommunerna enligt Räddningslagen ÅFS 106/2006 eller senare motsvarande lagstiftning. 

Läs mer om brandsäkerhet på SPEK - Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Befolkningsskydd

Räddningsmyndigheten har en koordinerande roll gällande beredskapsärenden och befolkningsskyddet. Räddningsmyndigheten ansvarar för att beredskaps- och befolkningsskyddsarbetet i kommunen utvecklas och utvärderas fortlöpande. Informationen till allmänheten och till de kommunala enheterna sköts centralt av räddningsmyndigheten. 

Kommundirektören fungerar som ledare för beredskapen och befolkningsskyddet i kommunen.

Kommunens byggnads- och miljöinspektör fungerar som lokal befolkningsskyddsinstruktör.

Sotning

Sotning sköts inte av kommunen utan utförs endast av privata aktörer. Sotning bör göras varje år i bostadshus som har eldstad som primär uppvärmning, vartannat år i hus med oljeeldning. Eldstäder i fritidshus och bastuugnar i enskilt bruk sotas åtminstone vart fjärde år.

För att hitta sotare som är godkända av räddningsverket, vänligen se gula sidorna i telefonkatalogen.

Kontakt

Lennart Johansson
Räddningschef
Karl Nordlund
Biträdande räddningschef
Ted Andersson
Ledande brandinspektör
Thomas Mattsson
Ledande brandinspektör
Tomas Ahlqvist
Brandinspektör
Johan Willstedt
Byggnads- och miljöinspektör (tfntid 9-11.30)

Rekommenderat