Brand och räddning

Lemlands kommun har avtalat med Mariehamns stad om att de skall fr.o.m. den 1 januari 2014 tillhandahålla Lemlands kommuns räddningsmyndighet och räddningschef.

Detta i enlighet med vad som stadgas i Räddningslagen för landskapet Åland (ÅFS 106/06).

Lemlands kommunstyrelse fungerar som kommunens räddningsnämnd och t.f räddningschefen, Karl Nordlund, handhar de uppgifter som ankommer på kommunal räddningschef i Lemlands kommun.

Läs mer om brandsäkerhet på SPEK - Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax