Brand och räddning

Räddningsmyndighet

Lemlands kommun har avtalat med Mariehamns stad om att de skall tillhandahålla kommunens räddningsmyndighet och räddningschef. Detta i enlighet med vad som stadgas i Räddningslagen för landskapet Åland (ÅFS 106/06).

Lemlands kommunstyrelse fungerar som kommunens räddnings- nämnd och räddningschefen handhar de uppgifter som ankommer på kommunal räddningschef i Lemlands kommun.

Läs mer om brandsäkerhet på SPEK - Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Befolkningsskydd

Lemlands kommun har avtalat med Mariehamns stad om att de skall tillhandahålla kommunens befolkningsskyddschef. Detta i enlighet med vad som stadgas i Finlands Räddningslag (FFS 379/11).

Befolkningsskyddschefen i Mariehamn handhar de uppgifter som ankommer på kommunal befolkningsskyddschef i Lemlands kommun.

Kommunens byggnads- och miljöinspektör fungerar som lokal befolkningsskyddsinstruktör.

Sotning

Sotningen sköts ej av kommunen utan utförs endast av privata aktörer. Sotning bör göras varje år i bostadshus som har eldstad som primär uppvärmning, vartannat år i hus med oljeeldning. Eldstäder i fritidshus och bastuugnar i enskilt bruk sotas åtminstone vart fjärde år. Sotare Dag-Ove Johansson är lokaliserad i Lemland och kan nås på tel. nr. +358 (0) 40 582 5735. För fler sotare på Åland vänligen se telefonkatalogen.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax