Kommunalförbunden

Kommunernas socialtjänst k.f.

Företrädare: Annika Humell

Ersättare: Henrik Olofsson

Södra Ålands utbildningsdistrikt (Jomala)

Företrädare: Maria Björke

Ersättare: Cia Numelin

Företrädare: Johanna Häggblom

Ersättare: Annika Humell

Ålands kommunförbund

Företrädare: Gun Holmström

Ersättare: Jenny Broman

Företrädare: Mathias Sandberg

Ersättare: Danny Lindqvist

Oasen boende- och vårdcenter k.f

Företrädare: Patrik Eriksson

Ersättare: Andréa Sandberg

Kontakt

Marie Berglund-Selenius
Kanslichef

Rekommenderat