Kommunalförbunden

Kommunernas socialtjänst k.f.

Företrädare: Erika Scott
Ersättare: Johanna Häggblom

Södra Ålands utbildningsdistrikt k.f.

Företrädare: Johanna Häggblom
Ersättare: Anna Janson

Företrädare: Maiken Poulsen Englund
Ersättare: Yvonne Sundbom Korpi

Ålands kommunförbund k.f.

Företrädare: Gun Holmström
Ersättare: Tony Asumaa

Företrädare: Maiken Poulsen Englund
Ersättare: Jacob Mangwana Haagendal

Oasen boende- och vårdcenter k.f.

Företrädare: Roger Sundman
Ersättare: Patrik Eriksson

Kontakt

Marie Berglund-Selenius
Kanslichef

Rekommenderat