Kommunalförbunden

Kommunernas socialtjänst k.f.

Företrädare: Annika Humell
Ersättare: Henrik Olofsson

Södra Ålands utbildningsdistrikt (Jomala)

Företrädare: Maria Björke
Ersättare: Cia Numelin

Företrädare: Johanna Häggblom
Ersättare: Annika Humell

Ålands kommunförbund

Företrädare: Gun Holmström
Ersättare: Jenny Broman

Företrädare: Mathias Sandberg
Ersättare: Danny Lindqvist

Oasen boende- och vårdcenter k.f

Företrädare: Patrik Eriksson
Ersättare: Andréa Sandberg

Kontakt

Marie Berglund-Selenius
Kanslichef