Mattvätten

Behöver dina mattor fräschas upp? I anslutning till parkeringen i Bengtsböle finns en mattvätt där du kan skura mattor under sommarhalvåret.

Mattvätten öppnar vanligtvis i början av maj och håller öppet hela sommaren.

Trevlig skurning!

Kontakt

Niklas Eriksson
Kommuntekniker (tfntid 9-11.30)

Rekommenderat