Dataskyddsombud

Kommunstyrelsen har den 24.10.2022 beslutat att utse Advokatbyrå Carlsson Wingert Ab till dataskyddsombud för Lemlands kommun.

Kontakt

Advokatbyrå Carlsson Wingert Ab
Dataskyddsombud

Rekommenderat