Arbete & näringsliv

Lemlands kommun vill vara det självklara valet för företagsetablering. Kommunen ser att samarbete med näringslivet och företagare utvecklar företagsamheten i hela kommunen.

Kommunen arbetar därför för att skapa förutsättningar för näringslivet, bland annat genom att ge möjlighet att planlägga områden för exempelvis industri, handel, service eller annan typ av verksamhet. Ta gärna kontakt med kommunen om du har ett område som du skulle vilja utveckla!

Kommunen har ett planerat industriområde som är centralt beläget i Bengtsböle, bakom idrottsplanen.

Näringslivsprojekt 2022-2025

Lemlands vilja att utveckla näringslivet syns också i ett pågående projekt för näringslivsutveckling tillsammans med kommunerna Lumparland och Föglö. Projektet är treårigt och pågår under åren 2022-2025. 

I korthet går det aktuella projektet ut på att Lemland, Lumparland och Föglö kommun tillsammans vill stärka regionens näringsliv och främja företagande. Målsättningen med projektet är att de befintliga företagen i regionen utvecklas, att nya företag bildas i regionen och att befintliga företag etablerar sig i regionen.

Tanken är att projektet ska bidra till nya arbetstillfällen, ökad inflyttning samt bredda skattebasen för kommunerna i regionen. 

Som administrativ huvudman för projektet fungerar Föglö kommun och som projektledare AXEkonomi Ab.

Generatorn

Inom kommunens näringslivsprojekt har en Generator skapats där du kan lära dig mer om hur du kan gå tillväga för att starta ett företag. Du kan också testa din företagsidé och få vägledning från erfarna företagare. Läs mer på vår sida om Generatorn.

Arbete och studier

Den största arbetsgivaren i Lemland är kommunen, som främst erbjuder sysselsättning inom barnomsorgen, grundskolan och äldreomsorgen. I övrigt präglas kommunen av entreprenörskap, där särskilt byggbranschen har lockat flera invånare att starta egna företag.

Lediga jobb på Åland och information om studier finns på Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighetens hemsida.

Kontakt

Julia Lindfors
Kommundirektör

Rekommenderat