Barnomsorg

Lemlands kommun erbjuder följande service:

  • Tre daghem i Söderby
  • Ett daghem i Järsö
  • En speciallärare
  • Hemvårdsstöd

Här finns information om hur du ansöker om barnomsorgsplats, vilka avgifter som finns, kontaktuppgifter till daghemmen i Lemland, speciallärarens uppgifter samt lista över privata daghem på Åland.

Kommunens arbetsplan för barnomsorgen finns under bilagor.

Daghem i Lemland

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax