Barnomsorg

De fyra daghemmen i Lemland, Smultronbacken, Gullvivan, Bullerboda och Saltkråkan, är bemannade med pedagogiskt utbildad personal och föreståndare. Vid varje daghem bedrivs förundervisning för 6-åringar i enlighet med läroplanen för barnomsorgen på Åland. En speciallärare besöker regelbundet daghemmen för handledning, stöd och frågor.

Den kommunala barnomsorgen regleras i Landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola och Landskapsförordning (2020:99) om barnomsorg och grundskola.

I bilagorna nedan finns den fastställda läroplanen för barnomsorgen på Åland samt arbetsplanerna för daghemmen i Lemland. Du hittar också kommunens plan för övergång mellan barnomsorg och skola.

 

 

 

 

Kontakt

Maria Hellström
Barnomsorgsledare (tfntid 9.30 - 11.30)
Daghem i Lemland

Daghemmet Gullvivan

Daghemmet Gullvivan

Daghemmet Bullerboda

Daghemmet Bullerboda

Daghemmet Saltkråkan

Daghemmet Saltkråkan

Kommunkansliet

Kommunkansliet

Daghemmet Smultronbacken

Daghemmet Smultronbacken

Rekommenderat