Kommunen

Kommungården

Välkommen till Lemland

Lemland är en naturskön kommun full med kulturhistoriska spår från flera århundraden. Med sitt ypperliga läge nära Mariehamn har kommunen blivit en populär kommun att flytta till. År 2016 hade Lemland en befolkning på
2012 invånare. Cirka 23 procent är under 15 år vilket gör Lemland till en relativt ung kommun.

Lemland är fasta Ålands sydligaste kommun och är helt kringfluten av vatten. Den lemländska naturen har allt man kan önska sig. Släta badklippor, berg med hisnande utsikt, blommande lövängar fulla med sällsynta växter, samt ett rikt djurliv.

Service

Lemlands kommun har en god dagvårdssituation, en egen skola med högutbildad personal och en välutbyggd äldreomsorg. Kommunen har bostadstomter till salu i Björkudden, Ressumområdet och i Bengtsböle. Kommunen ser till att utvecklingen sker på ett ansvarsfullt vis och arbetar för en ren miljö och en hållbar utveckling.

Vi ser vår småskalighet som något positivt och som en möjlighet för oss lemlänningar att vara delaktiga i byggandet av vårt gemensamma samhälle.

Trygghet

Lemland är en trygg kommun att bosätta sig i. Vi är måna om att sköta våra invånares behov och erbjuder en förmånlig service av god kvalité. Kommunen har idag en välutbyggd kommunalteknik och bland annat renhållningen har långtgående utformats från invånarnas egen aktivitet. Framför allt har kommunen lyft fram samhällsplaneringen.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax