Kommunen

Lemlands kommun har en god barnomsorgssituation, en egen skola med högutbildad personal och en välutbyggd äldreomsorg. Kommunen har bostadstomter till salu i Söderby och Björkudden. Kommunen ser till att utvecklingen sker på ett ansvarsfullt vis och arbetar för en ren miljö och en hållbar utveckling.Vi ser vår småskalighet som något positivt och som en möjlighet för oss lemlänningar att vara delaktiga i byggandet av vårt gemensamma samhälle.

Bygga och bo i Lemland

Lemland är en trygg kommun att bosätta sig i. Vi är måna om att sköta våra invånares behov och erbjuder en förmånlig service av god kvalitet. Kommunen har en välutbyggd kommunalteknik och bland annat renhållningen har långtgående utformats från invånarnas egen aktivitet. Framför allt har kommunen lyft fram samhällsplaneringen.

- med naturen runt knuten!

Lemland är fasta Ålands sydligaste kommun och är helt kringfluten av vatten. Den lemländska naturen har allt man kan önska sig, såsom släta badklippor, berg med hisnande utsikt, blommande lövängar samt ett rikt djurliv. Lemland är en naturskön kommun med kulturhistoriska spår från flera århundraden.

Kontakt

Julia Lindfors
Kommundirektör
Kommunkansliet i Lemland

Kommunkansliet

Kommunkansliet

Rekommenderat