Sevärdheter

Lemströms kanal

Kanalen som skiljer Lemland från Jomala konstruerades år 1882. År 1983 byggdes en ny bred svängbro över kanalen.

Lemströms kanals födelsedag firas sedan år 2005 med det så kallade Kanalkalaset en söndag under juli månad.
I programmet för Kanalkalaset ingår förutom marknadsförsäljning olika uppträdanden, musikunderhållning och uppvisningar.

Kanalfakta:
Max masthöjd stängd bro: 3,3 meter.
Max masthöjd öppnad bro: 21 meter.                 
Maxfart: 9 km/h
Kanalens längd: 350 meter.

Öppettider svängbron 2021:

11.06 – 15.08 kl. 09.00 – 22.00

16.08 – 05.09 kl. 09.00 – 18.00

10.09 – 12.09 kl. 11.00 – 18.00

17.09 – 19.09 kl. 11.00 – 18.00

24.09 – 26.09 kl. 11.00 – 18.00

Bron öppnas vid behov för sjötrafik varje hel timme och hålls öppen i ca 10 minuter. Under denna tid prioriteras sjötrafiken.

Broöppning är möjlig kostnadsfritt även utanför ordinarie öppethållningstid vardagar från islossning till 30.11.2021, måndag – torsdag kl. 09.00 – 16.00 samt fredag kl. 09.00 – 14.00. Kontakta kanalvakten på telefonnummer + 358 (0)18 33731 senast två timmar före önskad passage.

Lemböte kapell - St Olofs kapellruin

Lemböte kapell uppfördes under medeltiden. I dag ligger det en bit upp på land. Men eftersom vattennivån på medeltiden var betydligt högre hade kapellet då ett gynnsamt läge i en skyddad naturhamn.

Att kapellet anlades på denna plats beror troligen på att den stora internationella farleden från svenska till finska kusten gick förbi Lemböte och hamnen blev en naturlig anhalt på vägen. Hamnen finns omnämnd i det danska itinirariet (lat. iter, itineris = väg) i kung Valdemars jordebok från omkring 1250-1300.

Runt Lemböte kapell finns flera fornlämningar. Bland annat finns här två stenlagda kompasser, ett röse som troligen var ett sjömärke samt ett gravfält med cirka 40 anläggningar. Bilden av Lemböte kapell kommer från Ålands museum.

S:ta Birgitta Kyrka

Lemlands kyrka är helgad åt S:ta Birgitta och är en av Ålands äldsta kyrkor. Troligen är den byggd runt år 1275. Tornet, sakristian och vapenhuset tillkom senare under medeltiden och sist byggdes det nuvarande koret, 1679.
Kyrkans altartavla föreställer Kristi himmelsfärd och är målad av hovmålaren K. W. Ekman år 1872. I övrigt kan nämnas kyrkans vackra modellskepp, apostlamålningarna från 1280-talet och kormålningarna som tros härstamma från 1300-talet.
Under kyrkogolvet ligger stoftet av en av Ålands mest färgstarka personligheter nämligen amiral Johan Bergenstierna från Haddnäs.

Lemlands prästgård

Prästgården byggdes år 1798. År 1808 hade gården fint besök. Konung Gustav IV Adolf fanns i huset och ett lönnmord på honom planerades. Gardisten Blå som skulle utföra dådet drog sig dock ur med ursäkten svår förkylning.

Skeppargården Pellas

Skeppargården Pellas uppfördes 1884 av redaren Erik Petter Eriksson. Huset öppnade dörrarna igen sommaren 2008 efter en eldsvåda i mangårdsbyggnaden julaftonen 2005. Förutom några smärre praktiska ändringar har rummen med de handmålade tapeterna återskapats och salen fått sin originaltapet nytryckt. Alla föremål som kunde räddas har restaurerats och tack vare donationer och deponeringar har ursprungsmiljön kunnat byggas upp och huset visas igen som ett "levande" museum. På ladugårdsbacken finns gamla jordbruksredskap och i lidret gamla verktyg utställda. På området finns också en fungerande väderkvarn som man kan besöka.

Öppet:

15.6 - 29.8 2021 dagligen kl. 11.00-16.00 (Måndagar stängt)

Hembakt, Pellas hemvetesmörgås, Ålandspannkaka. Grupper kan i förväg beställa en enkel lunch eller kaffe med tilltugg.

Utöver öppethållningstid öppet enligt överenskommelse för grupper.

Ladugården kan hyras för olika evenemang, t ex kalas, fester, möten, konserter, litteraturaftnar, teater mm.
Kontakta Freya Darby på telefon +358 (0)457 313 4012.

Tel under öppettider: +358 (0)18 34 420, övriga tider +358 (0)457 313 4012

Rödhamn och Nyhamn

Till Lemlands skärgård hör de populära seglarnästena Rödhamn och Nyhamn. De fyra skären som tillhör Rödhamn var från medeltiden och framåt en bra plats för sjöfarare att ta skydd mot stormarna på Ålands hav. Namnristningar och inhuggna vapensköldar vittnar om sjömännens ibland långa väntan.
Både på Nyhamn och Rödhamn fanns sjökrogar. På Rödhamn ända fram till 1939. I dag finns här ett kafé där nyrökt fisk och hembakt bröd står på menyn. Här finns även radiofyrmuseet med anläggning från 1930-talet.

Rödhamn arrenderas i dag av Ålands Segelsällskap.

Lågskär

Lågskär ligger ca 15 nautiska mil söder om Mariehamn. På ön finns Lågskärs fyr som stod klar år 1920, men redan på 1600-talet fanns ett stenkummel på Lågskär för att vägleda sjöfarare. Fyrbevakningsverksamheten på Lågskär har en lång och brokig historia. Där finns allt ifrån sprängning av fyren av de ryska militärmyndigheterna vid första världskrigets utbrott till vägglusimport ifrån Herröudden i samband med att man använde material ifrån övergivna ryska militärförläggningar till att bygga stockhus till personalen på Lågskärs fyr på 1920-talet. Bemanningen av fyren upphörde på 1960-talet och efter att fyrpersonalen flyttat ut fick Ålands Fågelskyddsförening tillstånd att använda byggnaderna mot att de sköter underhållet av dem. Föreningen har entusiaster som lägger ner mycket tid och arbete på dels rena observationer och ringmärkningar av fåglar och dels reparationer av husen som talkoarbete.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax