Sevärdheter

Lemströms kanal

Kanalen som skiljer Lemland från Jomala konstruerades år 1882. År 1983 byggdes en ny bred svängbro över kanalen.

Vigsel vid kanalen

Lemströms kanal är en populär plats för par att viga sig på. Vänligen kontakta Ålands landskapsregering för mer information på tel: +358 18 25000 eller e-post registrator@regeringen.ax.

Kanalfakta:

Max masthöjd stängd bro: 3,3 meter
Max masthöjd öppnad bro: 21 meter
Maxfart: 9 km/h
Kanalens längd: 350 meter

Renovering av Lemströms kanalbro

Lemströms kanalbro ska genomgå en omfattande renovering där de mekaniska delarna för svängfunktionen kommer att bytas ut. Bron kommer även att få nytt tätskikt, ny beläggning och nytt ytskikt. Målnings- och beläggningsarbetet behöver utföras under den varma tiden på året och bron behöver då tidvis vara helt stängd.

Öppethållningstid 2024
20.6.2024 - 4.8.2024 Kl. 09.00 - 22.00

Broöppning görs vid behov varje hel timme under ca 10 minuter. Farkost ska befinna sig vid kanalen före angiven öppningstid. Bron hålls öppen tills samtliga sjöfarkoster passerat.

Passage utan broöppning

Lemströms kanal är öppen för båtar som kan passera bron utan broöppning 1.6.2024 - 1.9.2024

Stängd

Lemströms kanal är helt stängd för båttrafik 1.1.2024 – 31.5.2024 samt 2.9.2024 – 31.12.2024. Det är sedan att förvänta att kanalen är avstängd fram till sommaren 2025.

Kontaktinformation

Telefonnummer till kanalvakten: +358 18 33731.

Mer information finns på landskapsregeringens hemsida!

 

Lemböte kapell - St Olofs kapellruin

Lemböte kapell uppfördes under medeltiden. I dag ligger det en bit upp på land. Men eftersom vattennivån på medeltiden var betydligt högre hade kapellet då ett gynnsamt läge i en skyddad naturhamn.

Att kapellet anlades på denna plats beror troligen på att den stora internationella farleden från svenska till finska kusten gick förbi Lemböte och hamnen blev en naturlig anhalt på vägen. Hamnen finns omnämnd i det danska itinirariet (lat. iter, itineris = väg) i kung Valdemars jordebok från omkring 1250-1300.

Runt Lemböte kapell finns flera fornlämningar. Bland annat finns här två stenlagda kompasser, ett röse som troligen var ett sjömärke samt ett gravfält med cirka 40 anläggningar.

S:ta Birgitta Kyrka

Lemlands kyrka är helgad åt S:ta Birgitta och är en av Ålands äldsta kyrkor. Troligen är den byggd runt år 1275. Tornet, sakristian och vapenhuset tillkom senare under medeltiden och sist byggdes det nuvarande koret, 1679.


Kyrkans altartavla föreställer Kristi himmelsfärd och är målad av hovmålaren K. W. Ekman år 1872. I övrigt kan nämnas kyrkans vackra modellskepp, apostlamålningarna från 1280-talet och kormålningarna som tros härstamma från 1300-talet.
Under kyrkogolvet ligger stoftet av en av Ålands mest färgstarka personligheter nämligen amiral Johan Bergenstierna från Haddnäs.

Lemlands prästgård

Prästgården byggdes år 1798. År 1808 hade gården fint besök. Konung Gustav IV Adolf fanns i huset och ett lönnmord på honom planerades. Gardisten Blå som skulle utföra dådet drog sig dock ur med ursäkten svår förkylning.

Skeppargården Pellas

Skeppargården Pellas uppfördes 1884 av redaren Erik Petter Eriksson. Huset öppnade dörrarna igen sommaren 2008 efter en eldsvåda i mangårdsbyggnaden julaftonen 2005.

Förutom några smärre praktiska ändringar har rummen med de handmålade tapeterna återskapats och salen fått sin originaltapet nytryckt. Alla föremål som kunde räddas har restaurerats och tack vare donationer och deponeringar har ursprungsmiljön kunnat byggas upp och huset visas igen som ett "levande" museum. På ladugårdsbacken finns gamla jordbruksredskap och i lidret gamla verktyg utställda. På området finns också en fungerande väderkvarn som man kan besöka.

Öppet:

14.6 - 1.9.2024 tisdag-söndag kl. 11.00-16.00 (måndagar stängt).

Guidning, hembakt, Pellas hemvetesmörgås och Ålandspannkaka. Grupper kan i förväg beställa en enkel lunch eller kaffe med tilltugg.

Utöver öppethållningstid öppet enligt överenskommelse för grupper.

Ladugården kan hyras för olika evenemang, t ex kalas, fester, möten, konserter, litteraturaftnar, teater m.m.
Kontakta Freya Darby på telefon +358 (0)457 313 4012.

Telefonnummer öppettider +358 (0)18 34 420 (Övriga tider +358 (0)457 313 4012)

Besök Skeppargårdens hemsida för mer information!

Rödhamn och Nyhamn

Till Lemlands skärgård hör de populära seglarnästena Rödhamn och Nyhamn. De fyra skären som tillhör Rödhamn var från medeltiden och framåt en bra plats för sjöfarare att ta skydd mot stormarna på Ålands hav. 

Namnristningar och inhuggna vapensköldar vittnar om sjömännens ibland långa väntan.
Både på Nyhamn och Rödhamn fanns sjökrogar. På Rödhamn ända fram till 1939. I dag finns här ett kafé där nyrökt fisk och hembakt bröd står på menyn. Här finns även radiofyrmuseet med anläggning från 1930-talet.

Rödhamn arrenderas i dag av Ålands Segelsällskap.

Lågskär

Lågskär ligger ca 15 nautiska mil söder om Mariehamn. På ön finns Lågskärs fyr som stod klar år 1920, men redan på 1600-talet fanns ett stenkummel på Lågskär för att vägleda sjöfarare.

Fyrbevakningsverksamheten på Lågskär har en lång och brokig historia. Där finns allt ifrån sprängning av fyren av de ryska militärmyndigheterna vid första världskrigets utbrott till vägglusimport ifrån Herröudden i samband med att man använde material ifrån övergivna ryska militärförläggningar till att bygga stockhus till personalen på Lågskärs fyr på 1920-talet.

Bemanningen av fyren upphörde på 1960-talet och efter att fyrpersonalen flyttat ut fick Ålands Fågelskyddsförening tillstånd att använda byggnaderna mot att de sköter underhållet av dem. Föreningen har entusiaster som lägger ner mycket tid och arbete på dels rena observationer och ringmärkningar av fåglar och dels reparationer av husen som talkoarbete.

Lemlandsleden

Kommunens vandringsled - Lemlandsleden - är ca 25 km lång och sträcker sig från Lemströms kanal till Lumparsund. Leden passerar Lemböte, Knutsboda, Söderby, Kyrkan, Norrby, Bistorp och Granboda.

Längs med leden finns 11 informationstavlor som berättar om platserna man passerar. Leden är väl utmärkt i terrängen med vitmålade band runt trädstammar, elstolpar, eller med särskilt uppsatta stolpar målade med vitt i toppen. På någon plats finns även vita markeringar på stenar och berg.

Vi ber besökare som vill njuta av Lemlandsleden att vänligen respektera och inte beträda privata tomter för boende eller fritidsboende!

Nåtö naturskyddsområde med naturstig

Välskötta lövängar med uppmärkt naturstig. Här blommar Ålands landskapsblomma i stor mängd och floran är mycket artrik.

Rekommenderat