Kommunstyrelsen

Perioden 2024 - 2025

Tony Asumaa, ordförande

Matz Olsson, personlig ersättare

Lib

 

Patrik Eriksson, vice ordförande

Roger Sundman, personlig ersättare

C

Johanna Häggblom, ledamot

Anna Janson, personlig ersättare

Lib

Roger Henriksson, ledamot

Kenneth Andersson, personlig ersättare

Lib

Therese Lund, ledamot

Carina Andersson, personlig ersättare

C

Susanne Fagerström, ledamot

Tiina Robertsson, personlig ersättare

M

Kontakt

Julia Lindfors
Kommundirektör
Marie Berglund-Selenius
Kanslichef

Rekommenderat