Kommunstyrelsen

Från vänster: Torolf Beckman (tidigare ersättare), Robert Mansén (kommunfullmäktiges ordförande), Roger Henriksson (ersättare), Danny Lindqvist, Carina Andersson, Roger Andersson och Jana Eriksson.

 

Perioden 2022-2023

Jana Eriksson, ordförande (L)

Personlig ersättare: Gun Holmström

Mathias Sandberg, vice ordförande (C)

Personlig ersättare: Conny Rosenberg

Annika Humell (L)

Personlig ersättare: Roger Henriksson

Roger Andersson (L)

Personlig ersättare: Jenny Broman

Carina Andersson (C)

Personlig ersättare: Elise Söderström

Danny Lindqvist (C)

Personlig ersättare: Michael Numelin

Raphael Karlsson (MSÅ)

Personlig ersättare: Corinne Birn

Kontakt

Julia Lindfors
Kommundirektör
Marie Berglund-Selenius
Kanslichef